Правила змагань

ПРАВИЛА ЗМАГАНЬ  ПО  КІОКУШИНКАН КАРАТЕ-ДО

Розділ 1. Загальні положення.

1. Дані правила є основними  для змагань серед учасників усіх нижче перерахованих вікових груп як чоловічої, так і жіночої статі.
2. Будь-які зміни даних Правил, викликані специфічними умовами проведення змагань, повинні бути зазначені у відповідному Положенні  про змагання.
3. Невід`ємною частиною Правил є Додатки до них.
4. У випадку виникнення ситуації, не відображеної в даних Правилах, рішення  приймається шляхом наради між головним суддею змагань і членами суддівської бригади, безпосередньо обслуговуючої  розділ змагань.

Розділ 2. Розділи проведення змагань.

 1. Змагання проводяться в наступних розділах:
а) «куміте» – два учасники двобою проводять між собою вільний бій відповідно до правил і Положення про змагання.
б) «ката» – всі учасники даного розділу змагаються між собою, виконуючи формальні комплекси Кіокушинкан карате-до відповідно до Положення про змагання.
в) «тамешиварі» – (розбивання дощок) може проводитися як в якості самостійної дисципліни, так і як тест у змаганнях з «куміте», відповідно до Положення про змагання. 

                                                     Розділ 3. Правила змагань  –  розділ «куміте».

 §  1. Схеми проведення змагань.

1. Проведення змагань можна розділити по наступних схемах:
а) – особисті;
б) – командні;
в) – особисто-командні;
г) – атестаційно-кваліфікаційні.

2. Схема проведення змагання обов`язково вказується у відповідному  Положенні.
• В особистих змаганнях визначаються зайняті учасниками місця в розділах, вікових групах і вагових категоріях відповідно до Положення про змагання.
• У командних змаганнях визначаються тільки місця команд.
• В особисто-командних змаганнях визначаються як місця, зайняті учасниками індивідуально, так і результати заявлених команд.
• Атестаційно-кваліфікаційні поєдинки проводяться відповідно до регламенту відповідного кваліфікаційного ступеня, зазначеному в Програмі  екзаменаційних тестів, результат учасника враховується для одержання ним чергового ступеня. Місця учасників не визначаються.

§ 2. Методи проведення змагань.

1. Метод проведення змагань обов`язково повинен бути зазначений у відповідному Положенні.
2. Змагання можуть проводитися наступними методами:
а) метод прямого вибування (олімпійська система);
б) круговим методом;
в) змішаним методом.

Розділ 4. Учасники змагань.

§ 1. Вагові і вікові категорії:

Учасники змагань підрозділяються на наступні вагові  вікові категорії:
 Вагова категорія

1. Діти 8-9 років

                                        Хлопчики                       Дівчата
1. легка До 25 кг До 25 кг
2. середня 25-30 кг   25-30 кг
3. важка понад 30 кг понад 30 кг

2. Діти 10 – 11 років

1. найлегша  до 30 кг     До 30 кг
2. легка 30-35 кг    30-35 кг
3. середня 35-40 кг    35-40 кг
4. важка понад 40 кг понад 40 кг

3. Молодші  юнаки / дівчата 12 – 13 років

1. найлегша до 35 кг      до 35 кг.
2. легка 35-40 кг 35-40 кг
3. середня 40-45 кг 40-45 кг
4. важка понад 45 кг понад 45 кг

4. Старші юнаки / дівчата 14 – 15 років

1. найлегша до 45 кг До 40 кг
2. легка  45-50 кг      40 – 45 кг
3. середня 50-55 кг    45 – 50 кг
4. напівважка  55-60 кг 50 – 55 кг
5. важка понад 60 кг  Понад 55 кг

5. Юніори (чоловічої і жіночий статі) 16 – 17 років

1. найлегша      до 55 кг  –
2. напівлегка  55-60 кг До 45 кг
3. легка  60-65 кг 45-50 кг
4. середня  65-70 кг 50-55 кг
5. напівважка   70-75 кг      55-60 кг
6. важка понад 75 кг понад 60 кг

6. Молодь 18-21 рік, дорослі 22-35 років, ветерани група А) 36 – 40; Б) 41 і доросліше.

1. легка  До 70 кг 55 кг
2. середня 70-80 кг 55-65 кг
3. важка  80-90 кг понад 65 кг
4. суперважка понад 90 кг            –
5. абсолютна без обліку ваги без обліку ваги
7. Якщо кількість учасників, допущених мандатною комісією  до змагань, недостатня для об`єктивного визначення результатів, організатори змагань мають право поєднувати дві прикордонні вагові категорії, попередньо одержавши згоду представників команд.

§ 2. Допуск учасників до змагань.

1. До участі в змаганнях допускаються спортсмени відповідного віку, статі, вагових  категорій і класифікаційних рівнів, зазначених у Положенні про змагання, дані яких  правильно оформлені в заявочному листі відповідної спортивної організації, що мають необхідний медичний допуск і  діючий  на весь період проведення змагання страховий поліс.
2. Учасники, дані яких не відповідають умовам Положення про змагання і/чи не виконуючі адміністративно-регламентні вимоги Федерації, до змагань не допускаються.
3. Безпосередній допуск учасників (спортивних організацій) до змагань  покладається на мандатну комісію, затверджену Оргкомітетом змагань.
4. Учасник, що спізнився чи не з`явився на:
а) зважування;
б) медичну комісію;
в) мандатну комісію,
не допускається до участі в змаганнях.
5. У Положенні про змагання обов`язково варто вказувати спортивний розряд, стаж занять і / чи кваліфікаційний ступінь, що є необхідними для допуску до участі в даному турнірі:
        Вік Категорія змагань Спортивний розряд    Кваліфікаційний ступінь Стаж занять
а) від 8 до 15             регіональні                без розряду                             10кю                                1рік
років(включно)         всеукраїнські                  1юний                                   8кю                                2роки
б) від 16 до 35           регіональні                безрозряду                               9кю                                 1рік
років                        всеукраїнські                    2дор.                                   7кю                                2роки
 в) 36 років і               регіональні+              безрозряду                                6кю                                3роки
більше всеукраїнсьі 6кю 3роки
6. При виникненні проблем з допуском до участі в змаганнях остаточне рішення приймає головний суддя.

§ 3. Мандатна комісія, зважування учасників.

1. Засідання мандатної комісії і зважування учасників проводяться наступними посадовими особами, призначеними головним суддею:
а) заступник головного судді;
б) технічний/і секретар/і;
в) відповідна кількості пристроїв для зважування, кількість суддів, що визначають результати зважування;
г) лікар змагань;
2. Для проходження мандатної комісії і зважування учаснику необхідно надати наступні документи:
а) заявочний лист установленої форми;
б) медичний допуск лікарсько – фізкультурного  диспансеру чи іншої медичної установи за місцем проживання (допуск може бути індивідуальний чи знаходитися в числі зазначених у поіменному списку);
в) документ із фотографією, що засвідчує особистість;
г) залікову книжку спортсмена, будо – паспорт;
д) інші документи, зазначені в Положенні про змагання.
3. Будь-які проблеми, що виникають у процесі зважування і/чи проходження мандатної комісії, вирішує тільки представник чи капітан команди, зазначені в заявці.
4. Зважування всіх учасників розділу «куміте» проводиться в терміни і за адресою, зазначеним у Положенні про змагання.
5. За одну годину до початку офіційного зважування учасникам надається можливість контрольного зважування на тих же вагах, на яких буде проводитись офіційне зважування. Офіційне зважування повинне завершитися не менш ніж за дві години до початку змагань. Його результати заносяться до протоколу зважування.
6. Спортсмени, що одержали допуски мандатної комісії, лікаря і пройшли зважування, допускаються головним суддею до змагання на турнірі і, таким чином, є учасниками змагань.

§ 4. Жеребкування.

1. Призначена головним суддею комісія в складі:
а) заст. головного судді;
б) головний секретар;
в) необхідна кількість суддів і секретарів, проводить  жеребкування для складання пар учасників і визначення порядку проведення поєдинків.
2. Жеребкування  може проводитися як звичайним способом, так і з використанням відповідних комп`ютерних програм. На змаганнях, що мають статус Чемпіонату України, турнірів групи «А» і більш високого рівня, обов`язково варто проводити жеребкування з урахуванням фаворитів.
3. Результати  жеребкування заносяться до протоколу, на підставі якого  складається протокол боїв і протокол змагань.

§ 5. Права й обов`язки учасників змагань.

1. Учасник має право:
а) звертатися через офіційного представника своєї організації, у випадку його відсутності – через тренера, у випадку їхньої відсутності на змаганнях – особисто, у суддівську колегію;
б) при одержанні травми звертатися до лікаря змагань  за медичною допомогою;
в) просити про зупинку двобою, піднявши  руку вгору:
– на паузу довжиною до 3 хвилин для одержання медичної допомоги при травмі;
– при відмовленні від продовження двобою;
– при виникненні інших нестандартних ситуацій  під час двобою (використовувати до 3-х хвилин для упорядкування костюма чи протекторів).
2. Учасник зобов`язаний:
• знати Програму і Положення про змагання, строго виконувати дані Правила;
• поводитися коректно по відношенню до учасників, суддів, представників і тренерів, співробітників Оргкомітету й осіб, що обслуговують змагання;
• строго виконувати вимоги  традиційного етикету перед початком поєдинку, під час поєдинку і після його закінчення;
• відповідати санітарно-гігієнічним вимогам;
• бути одягненим в охайний чистий костюм (догі), для учасників жіночої статі під куртку обов`язково вдягається футболка чи майка (топ) білого кольору;
• використовувати тільки індивідуальні засоби захисту, зазначені в Положенні;
• надавати суддям можливість перевірки чи наявності відповідності стандартам    індивідуальних засобів захисту;
• не залишати змагальний майданчик без дозволу рефері;
• виконувати всі команди рефері;
• у випадку вказівки в Положенні про змагання про обов`язкове страхування учасників – мати страховий поліс (вид і розміри страхування також повинні бути зазначені в Положенні про змагання, у випадку відсутності конкретних указівок – вирішувати дане питання на власний розсуд).
• під час двобою не мати на тілі чи костюмі ніяких твердих предметів:
затисків чи шпильок для волосся,  шпильок, годинників, ланцюжків, кулонів, браслетів, кілець,  ґудзиків і т.п.;
• у випадку виникнення причин, що не дають можливості продовжити змагання, негайно     сповістити про це головному судді змагань.

§ 6. Представники, тренери і капітани команд.

1. Кожна організація, що бере участь у змаганні, повинна мати представника, тренера, і капітана команди. 
2. Представник є керівником команди, про що обов`язково вказується в заявочному листі. Він несе відповідальність за дисципліну і поводження учасників у місцях проживання, харчування, проведення змагань і безпосередньо на татамі, забезпечує їхню своєчасну явку на поєдинок.
3. Тренер, зазначений у заявочному листі, під час змагань знаходиться разом з учасниками і відповідає безпосередньо за їхню підготовку до виходу на татамі.
4. Капітан команди вибирається з числа учасників, що фіксується в заявочному листі, він нарівні з представником (тренером) відповідає за дисципліну учасників команди.
5. Представник, тренер чи капітан команди знаходяться в спеціально відведених місцях, їм забороняється втручатися в дії суддів і осіб, що проводять змагання.
6. Представник присутній при жеребкуванні, на нарадах суддівської колегії, якщо вони проводяться разом із представником.
7. Головний суддя може відсторонити представника від керівництва командою, а також наказати йому залишити місце змагань у випадку некоректного поводження чи при невиконанні своїх обов`язків. При відмовленні представника (тренера) виконати розпорядження головного судді, учасник чи команда, якого (яку) він представляє, може бути дискваліфікована.
8. Тренеру (секунданту) дозволяється давати вказівки спортсмену своєї команди, якщо це дозволено регламентом змагань і тренер (секундант) знаходиться  в спеціально відведеному для цього місці.
9. Представник команди під час змагань повинен бути одягнений в офіційний костюм. Тренер (секундант) під час змагань повинен бути одягнений в офіційний спортивний костюм організації, що він представляє.

§7. Костюм учасників змагань.

1. Костюм учасника складається з офіційного спортивного костюма з написом і/чи емблемою організації, яку він представляє, і  змагального костюма (догі).
2. Костюм – догі повинний бути з щільної білої бавовняної чи лляної тканини. Він повинний бути досить вільним, щоб не стискувати рухів учасника. Догі складається з куртки, штанів і пояса.
Куртка повинна доходити мінімум до половини стегна, максимум – до 2/3 стегна. Рукави повинні бути не коротше, ніж до ліктьового суглоба і не довше, ніж до половини передпліччя. На лівій половині куртки (на грудині) повинна бути виконана каліграфічним способом емблема «Кіокушинкан» темно-синього кольору. На рукавах куртки посередині плеча можуть знаходитися емблеми клуба і /чи Української Федерації Кіокушинкан Карате-До.
Комір куртки за формою шалі завширшки 4-5 сантиметрів, що доходить до низу бортів. На лівій частині коміра від низу борта до поясу можуть бути вишиті прізвище й ім`я власника.
Штани повинні покривати гомілку і стопу до підлоги, пояс штанів повинний зав`язуватися в два обороти міцною щільною тасьмою. Пояс на гумках також обов`язково дублюється тасьмою в один оборот.
Пояс (обі) має ширину 4 – 4,5 см, його довжина залежить від фізичних параметрів спортсмена (як правило, 240 – 320 см). Пояс зав`язується відповідним вузлом, прийнятим у Кіокушин карате, вільні кінці поясу (нижче вузла) повинні мати рівну довжину від 20 см (для дітей) до 40 см (для дорослих).
Колір поясу і поперечної смужки/смужок  повинний відповідати кваліфікаційному рівню спортсмена.
3. Під час двобою учасники позначаються в такий спосіб:
а) першому з викликаних учасників поверх його поясу пов`язується червона стрічка
   (суддівський термін «Ака» – червоний);
б) другому з викликаних учасників поверх його поясу пов`язується біла стрічка  (суддівський
    термін «Сіро» – білий).
4. Учасники змагань ведуть двобій босоніж.
5. Якщо про це зазначено в Положенні про змагання зі статусом відкритих, які проводяться за правилами   Кіокушинкан карате-до, емблеми, розміщені на доги всіх учасників, покриваються білою тканиною.
6. Якщо по Положенню про змагання учасники повинні мати відповідні жеребкуванню чи реєстрації номера, то вони розміщуються на спинці куртки вище рівня пояса.

§ 8. Захисне  екіпірування.

1. Під час двобоїв в обов`язковому порядку учасниками використовується наступне захисне екіпірування:
а) учасники чоловічої статі у  віці 8 -13 років – паховий протектор, протектори гомілки і підйому стопи, шолом.
б) учасники чоловічої статі у  віці 14 -17 років – паховий протектор, протектори гомілки і підйому стопи.
в) учасники чоловічої статі у  віці 18 років і більше –  паховий протектор.
г) учасники жіночої статі у віці 8 – 9 років – паховий протектор, протектори гомілки і підйому стопи, шолом.
д) учасники жіночої статі у віці 10 -13 років – паховий протектор, протектори гомілки і підйому стопи, шолом, протектор грудей.
е) учасники жіночої статі у віці 14 років і більше  – паховий протектор, протектори гомілки і підйому стопи, протектор грудей.
2. Захисне екіпірування повинне відповідати наступним стандартам:
а) Протектор паху повинен прикривати область симфізу (лобка) і геніталій, виготовляється з твердого пластику чи металу. Внутрішня поверхня повинна мати м`яку прокладку, і він повинний кріпитися на еластичному поясі і лямках. Протектор паху вдягається тільки під штани догі.
б) Протектор гомілки і підйому стопи покриває гомілку півколом нижче колінного суглоба, має гнучке з`єднання над гомілковостопним суглобом, і повинен досягати, як мінімум,  початки пальців ніг. Виготовляється з напівтвердого матеріалу товщиною не більш 2 сантиметрів, кріпиться системою еластичних лямок і застібок «липучка», або виготовляється у виді панчохи з відкритими п`ятою і передньою частиною стопи.
в) Протектор грудей повинен закривати область молочних залоз, залишаючи відкритим рівень сонячного сплетення по окружності. Виготовляється з міцного матеріалу, достатнього для захисту грудей від травмування, кріпиться за допомогою еластичних лямок і застібок типу «липучка» з боку спини.
Протектор грудей одягається тільки під футболку чи топ білого кольору.
3. Під час змагань ветеранів (36 років і більше) обох статей можливе використання додаткових протекторів, зазначених у Положенні про змагання.
4. Організатори змагань забезпечують всіх учасників однаковими стандартними протекторами, якщо про це зазначено в Положенні про змагання.
5. Учасниками змагань можливе використання темпових чи неогенових фіксаторів та намоток тільки з дозволу лікаря, затвердженого головним суддею змагань.  Як правило, дозвіл дається після першого двобою, проведеного учасником на даних змаганнях.
6. На змаганнях, що мають статус всеукраїнських чи міжнародних, категорії протекторів, зазначені  в Положенні про змагання,  підлягають маркуванню. Вона робиться шляхом нанесення на протектор марки незмивною фарбою чи приклеюється липкою стрічкою з відповідним зображенням. Для цього учасник пред`являє мандатній комісії зазначені категорії протекторів для визначення їхньої відповідності вищевказаним стандартам.
7. Наявність марки на протекторах перевіряється суддею при учасниках перед їхнім виходом  на змагальний майданчик.

Розділ 5. Суддівська колегія змагань.

§1. Загальні положення.

   Суддівська колегія формується організацією, що проводить змагання, і затверджується відповідною федерацією (організацією) Кіокушинкан карате-до.  Кількісний склад суддівської колегії залежить від статусу змагань, числа учасників і кількості змагальних майданчиків.
   Зразковий склад суддівської колегії змагань:
а) головний суддя;
б) заступник /чи головного судді;
в) рефері і судді (сформовані в бригади 1 + 4);
г) секретарі;
д) хронометрист/ти;
е) суддя – інформатор;
ж) судді при учасниках;
з) лікар /лікарі;
і) комендант змагань;
к) інспекторська група змагань.
3. Суддівство двобою здійснює бригада в складі рефері і чотирьох кутових суддів. Усі члени
    суддівської бригади володіють рівною мірою правом голосу при винесенні рішення.

§ 2. Посадові особи змагань.

   При необхідності для якісного проведення змагань оргкомітет призначає наступних посадових осіб:
• ведучого-коментатора змагань для більш повного висвітлення перебігу подій;
• помічників суддів при учасниках, що оповіщають учасників, які знаходяться в підготовчих залах і роздягальнях, про черговість двобоїв і номери змагальних майданчиків;
• медперсонал, що забезпечує надання медичної допомоги оперативно і на високому рівні;
• помічників коменданта змагань, що відповідають за установку і демонтаж необхідного інвентаря, які при виникненні необхідності забезпечують оперативний телефонний зв`язок, комп`ютерне обслуговування, транспортне, звуко -, світло- і інше забезпечення змагань;
• технічних співробітників по прибиранню території;
• осіб, що забезпечують суспільний порядок при проведенні змагань.

§3. Вимоги до членів суддівської колегії і посадових осіб.

1. До членів суддівської колегії і посадових осіб пред`являються наступні вимоги:
а) поводитися неупереджено, з достоїнством  і самовладанням;
б) негайно приймати рішення по оцінці дій учасників;
в) чітко зосередити свою увагу на ході двобою, який вони обслуговують;
г) рефері і судді на татамі повинні бути готові дати обґрунтування прийнятих ними рішень, ґрунтуючись на даних Правилах;
2. Суддям, які обслуговують даний поєдинок, як і суддям відпочиваючих бригад, забороняється давати вказівки чи підбадьорювати учасників, що змагаються, їм також забороняється розмовляти зі сторонніми особами.
3. Під час двобою забороняється змінювати членів суддівської бригади, за винятком екстренних випадків, зв`язаних з неможливістю суддів виконувати свої обов`язки. Заміна відбувається з дозволу головного судді.
4. Члени суддівської колегії і посадові особи повинні бути одягнені у відповідний офіційний одяг.
5. Суддівські бригади обслуговують змагання в наступному одязі:
а) сорочка світло-лимонного кольору, з коротким рукавом і нагрудною кишенею з лівої сторони, на якому вишита (пришита) емблема Української Федерації Кіокушінкан Карате-До;
б) чорні штани;
в) темно-синій краватка-метелик;
г) бордовий краватка-метелик тільки у рефері.
6. Рефері і кутові судді повинні мати особистий свисток на шнурі для носіння на шиї. У вільних від суддівства членів суддівської бригади свисток повинен знаходитися в бічній кишені сорочки.
7. Суддівська бригада знаходиться на татамі босоніж. З дозволу головного судді в зв`язку з низькою температурою в приміщенні, де проводяться змагання, рефері може бути на татамі в чорних носках, а кутові судді – у змінному взутті.
8.Членам суддівської бригади забороняється мати на руках годинник, кільця, браслети й інші предмети, що можуть послужити причиною травми при зіткненні з учасником.
9. Посадові особи повинні бути в одязі, обговореному оргкомітетом змагань, і з бейджем, що вказує їхній рід діяльності на змаганнях.
10. Члени суддівської колегії, що виконують свої обов`язки за суддівським столом, повинні бути одягнені в такий спосіб:
– чорний піджак (костюм) з емблемою Української Федерації Кіокушінкан Карате-До;
– чорні штани (для жінок – чорна спідниця);
– біла (або світло-лимонна суддівська)сорочка і краватка.

§4. Головний суддя змагань.

1. Головний суддя несе відповідальність за проведення змагань у строгій відповідності з даними Правилами, Положенням про змагання, керує роботою суддівської колегії, звітує перед організацією, що проводить змагання, і відповідною Федерацією  Кіокушинкан  карате-до (у залежності від статусу змагань).
2. Головний суддя зобов`язаний:
• перевіряти стан і готовність місця змагань до їхнього проведення, інвентарю й устаткування, приміщень для суддів і учасників, документації, яка ведеться на змаганні;
• призначати суддів і посадових осіб для проведення зважування учасників, жеребкування і формувати суддівські бригади;
• не допускати до змагань учасників, суддів, представників команд, що не відповідають вимогам даних Правил і Положенню про змагання.
• затверджувати дискваліфікацію учасників;
• знімати зі змагань суддів, що допустили грубі помилки при суддівстві;
• проводити засідання і наради суддівської колегії у всіх випадках, коли це буде потрібно (до початку, по ходу змагань і після їхнього закінчення);
• проводити наради з медперсоналом, що обслуговує змагання;
• при одержанні протесту приймати обґрунтоване рішення відповідно до даних Правил і Положення про змагання;
• відповідно до представлення інспекторської групи змагань і особистих спостережень, давати оцінку діям кожного члена суддівської колегії;
• приймати остаточне рішення у випадках, не обговорених даними Правилами і Положенням про змагання, а також при виникненні суперечливих ситуацій;
• не пізніше ніж через 3 дні після закінчення змагань здати звіт, протоколи й інші обов`язкові  документи в організацію, що проводить змагання. Вислати короткий звіт чи копії вищевказаних документів в офіс УФКК.
3. Головний суддя має право:
• скасувати змагання, якщо місце їхнього проведення, устаткування чи інвентар не відповідають вимогам даних Правил.
• припинити змагання, оголосити перерву, перенести початок змагань на більш пізніший час, при виникненні  форс-мажорних обставин, чи якщо глядачі своїм поводженням заважають нормальному ходу змагань;
• внести зміни в програму і розклад змагань, якщо за умовами їхнього проведення в цьому виникла необхідність;
• переміщати суддів по ходу змагань;
• зупинити бій і дати необхідні вказівки судді /суддям на татамі, у випадку явної помилки чи невірно прийнятого рішення;
• за столом суддівської колегії можуть знаходитися тільки члени суддівської колегії даних змагань, персонально зазначені головним суддею.

§ 5. Заступник головного судді.

1. При проведенні змагань на одному майданчику під час відсутності головного судді його обов`язки виконує заступник головного судді. Якщо ж змагання проводяться на двох і більше майданчиках, то обов`язки головного судді на кожній з них виконують його заступники.
2. Заступник головного судді в рамках своїх повноважень керує ходом змагання і несе відповідальність за їх правильне й об`єктивне проведення.
3. Заступник головного судді контролює дії суддів, роботу секретаря, посадових осіб і їхній зовнішній вигляд.

§ 6. Головний секретар і секретарі.

1. Головний секретар веде протоколи засідання суддівської колегії, протоколи змагання, підсумкові протоколи змагання, складає порядок двобоїв по колах і порядок виступів у ката, забезпечує контроль ведення суддівської документації, оформляє розпорядження і рішення головного судді, приймає заяви і протести, реєструє їх і передає головному судді, забезпечує внесення необхідних записів у будо-паспорти, залікові книжки спортсменів, видає довідки про перемоги, керує роботою секретарів.
2. Секретар веде протоколи змагання за столом біля свого змагального майданчика. У ході двобою вносить відповідні записи  в протоколи боїв, по закінченні двобою повідомляє судді-інформатору результат двобою, суму балів у змаганнях з ката, кількість розбитих дощок у змаганнях з «тамешиварі».

§ 7. Рефері.

   Рефері зобов`язаний перед початком двобою перевірити костюм учасника, наявність і відповідність стандартам  протекторів, відсутність в учасників заборонених предметів і прикрас, присутність  і готовність кутових суддів.
   Рефері керує ходом боїв, оцінює дії учасників, забезпечує плин двобою в строгій відповідності з даними Правилами і Положенням про змагання.
   Рефері зупиняє двобій командою «Яме»:
а) коли один з бійців переможений (оцінка «іппон»);
б) коли технічна дія оцінюється «вадза-арі»;
в) при проведенні забороненої техніки чи спробі її провести, при інших порушеннях правил;
г) по закінченні основного чи додаткового часу двобою;
д) при необхідності упорядкувати костюм чи протектори учасника /ів;
е) при одержанні травми учасником (учасниками);
ж) при виході учасника (учасників) у ході двобою за змагальний майданчик;
з) при подачі учасником сигналу рукою;
і) на прохання головного судді, лікаря, кутових суддів;
к) при некоректному поводженні секунданта, тренера, представника;
л) у випадку виникнення будь-якої неординарної ситуації, що  заважає нормальному   проведенню змагань.
   При нічийному результаті і необхідності зважування рефері по черзі  (починаючи з «Ака») направляє учасників до ваг, і сам контролює результати зважування.
   При одержанні учасником травми рефері зупиняє двобій і викликає лікаря. При огляді і наданні медичної допомоги на татамі  рефері знаходиться поруч, консультується з лікарем і приймає рішення про припинення або продовження двобою.
   При виникненні суперечної чи нестандартної ситуації рефері викликає кутових суддів (команда «Фукушин шуго») і після консультації з ними, а при необхідності – і з головним суддею, приймає і повідомляє рішення.
У випадку «Іппон-гачі», «Вадза-арі» чи «Хансоку», Рефері підраховує рішення бокових суддів і, якщо думки більше трьох суддів співпадають, виносить резолюцію.
   Відносно «Хансоку» Рефері може виносити рішення сам.

§ 8. Кутові судді.

1. Якщо на протягом поєдинку один з учасників отримав «Іппон» чи «Вадза-арі», чи мало місце порушення правил «Хансоку» або вихід за татамі «Дзьогай», тоді бокові судді сповіщають про це прапорцями і звуковим сигналом свистку. В такому разі Рефері подає команду «Яме», розбороняє бійців і вертає їх у вихідне положення.
2 Кутові судді оцінюють дії учасників під час двобою,  виносять рішення і демонструють оцінку діям за допомогою свистка і білого та червоного прапорців.
   Прапорцева сигналізація :

«Іппон-гачі» (чиста перемога) – суддя піднімає відповідний прапорець по діагоналі.

«Вадза-арі» (прийом зарахований) – суддя піднімає відповідний прапорець строго по

                      горизонталі.

«Хансоку» (порушення) – суддя махає відповідним прапорцем внизу по діагоналі.

«Дзьогай» (вихід за татамі) – суддя торкається прапорцем тієї сторони татамі, за яку

                   спричинився вихід.

«Хіківаке» (нічия) – суддя схрещує перед собою обидва прапорці.

«Мітомедзу» (не згоден) – суддя схрещує перед собою обидва прапорці і знову розводить їх

                         в сторони.

«Фумей» (не ясно, не було видно) – суддя схрещує перед очима обидва прапорці.

Кутові судді розташовуються на стільцях, установлених по кутах зони безпеки  за змагальним майданчиком.
Кутові судді повинні неупереджено оцінювати дії учасників і негайно демонструвати стандартними сигналами своє рішення в наступних випадках:
а) при проведенні учасником оцінюваних технічних дій;
б) при спробі чи порушенні правил учасником  (учасниками);
в) при виході за межами змагального майданчика одного чи обох учасників;
г) у випадку визначення інших порушень правил.

§ 9. Суддя при учасниках.

   Суддя при учасниках зобов`язаний:
1. уточнити особисті дані учасника і правильність виходу до червоної чи білої сторони змагального майданчика, відповідно до оголошення судді-інформатора;
2. перевірити відповідність Правилам костюма учасника;
3. перевірити наявність, маркування і відповідність стандартам, зазначеним у Положенні протекторів.
4. контролювати відсутність заборонених Правилами і Положенням протекторів, прикрас, темпових фіксаторів та інших предметів;
5. одягнути учаснику відповідного кольору пов`язку на пояс;
6. стежити за коректним поводженням секунданта і його перебуванням у відведеному місці.
7. при порушенні Правил чи Положення, невиконанні його вимог учасником чи секундантом, сповістити про це Рефері.

§10. Суддя-хронометрист.

1. Суддя-хронометрист підкоряється рефері на татамі і діє по його сигналах і вказівках. Він знаходиться за суддівським столиком змагального майданчика.
2. Суддя-хронометрист зобов`язаний:
а) сигналом гонга сповіщати про початок і закінчення основного часу двобою і його продовжень;
б) по сигналах судді на татамі зупиняти і запускати секундомір;
в) фіксувати час неявки учасника після його повторного виклику і за пробігом 30 секунд сповіщати про це рефері і технічному секретарю;
г) фіксувати час дострокового закінчення двобою і повідомляти його секретарю;
д) фіксувати час надання медичної допомоги учаснику і через 5 хвилин сповіщати про це рефері і секретарю;
е) після закінчення основного часу і кожного продовження двобою викидати на татамі традиційний червоний мішечок, а при наявності помічника подавати йому сигнал про необхідність викидання;
ж) пускати і зупиняти секундомір по відповідних командах рефері.
Команди для пуску секундоміра: «Хаджиме», «Зокко», команди для зупинки секундоміра: «Яме», «Стоп-тайм».

§11. Суддя-інформатор.

1. Суддя-інформатор розповідає про програму і порядок проведення змагань, представляє бійців глядачам, надає глядачам дані про учасників, представляє склад суддівських бригад, повідомляє склад пар і повідомляє учасників, яким необхідно приготуватися, повідомляє результати двобою, повідомляє і пояснює по необхідності правила змагань, при відсутності ведучого бере на себе його функції.
2. Вся офіційна інформація про змагання дається їм тільки за узгодженням з головним суддею чи його заступником.

§12. Комендант змагань.

1. Комендант змагань підкоряється головному судді змагань і діє згідно із ситуацією по його вказівках.
2. Він відповідає за своєчасну підготовку устаткування і місця змагань, приміщень для учасників і суддів, забезпечує міри безпеки, художнє оформлення місця змагання, нормальні умови для роботи суддівської колегії.
3. Комендант входить в оргкомітет змагань.

§ 13. Лікар змагань.

1. Лікар змагань  входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. При проведенні великомасштабних змагань призначається головний лікар, що керує всією роботою по медичному обслуговуванню змагань, і необхідна кількість медичного персоналу.
2. Лікар змагань:
а) перевіряє наявність у заявках візи лікаря про допуск учасника  до змагань і правильність її оформлення;
б) здійснює медичне спостереження над учасниками в процесі змагань;
в) проводить обстеження учасників при травмах і захворюваннях, дає висновок про можливість чи неможливість продовження ними змагань і негайно сповіщає про це головному судді;
г) стежить за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у місці проведення змагань;
д) є присутнім на зважуванні, де робить зовнішній огляд спортсменів;
е) надає медичну допомогу при ушкодженнях і захворюваннях;
ж) складає відповідні акти про усі виявлені недоліки і на їхній підставі може зажадати скасування чи припинення змагань;
з) перед початком змагань готує все необхідне для надання медичної допомоги учасникам;
і) Печатка чи підпис лікаря на темпових фіксаторах і/чи пов`язках учасників є підтвердженням дозволу на їхнє використання.
к) вирішує питання про госпіталізацію  травмованого чи захворілого учасника;
л) відповідно до Положення про змагання направляє учасників на допінг-контроль.
м) не пізніше одного дня  після завершення змагань представляє в організацію, що їх проводила, звіт про медико-санітарне забезпечення змагань, із указівкою усіх випадків ушкоджень і захворювань.
3. Лікар не має права втручатися в дії рефері на татамі під час двобою, а також самостійно зупиняти бій для надання медичної допомоги.

§ 14. Інспектор змагань.

1. Інспектор змагань є офіційним представником Української Федерації Кіокушинкан Карате-До, персонально затверджується з числа членів Суддівського комітету УФКК. Інспектор повинен мати кваліфікацію не менш ніж третій Дан з кіокушин карате і Національну суддівську категорію.
2. Інспектор здійснює нагляд за роботою суддівської колегії й оргкомітету змагань, даючи їм об`єктивну оцінку у відповідному звіті.
3. Інспектор зобов`язаний:
а) контролювати дотримання Суддівською колегією Правил змагань і умов проведення змагань, зазначених у Положенні, не допускаючи їхніх порушень.
б) разом з головним суддею давати оцінку дій кожного судді персонально, виносити рішення для підтвердження чи підвищення відповідних суддівських категорій.
в) брати участь у засіданнях суддівської колегії змагань, а також у  розгляді протестів.
г) у виняткових випадках інспектор може брати участь у суддівстві, а при  необхідності – в організації і керівництві проведенням змагань.
5. У випадку проведення змагань на декількох площадках одночасна кількість інспекторів, як правило, відповідає кількості майданчиків.

Розділ 6. Правила змагань.

§ 1. Регламент двобоїв.

1. Основний час двобою в наступних вікових групах серед учасників чоловічої і жіночої статі:
3 хв. – дорослі, молодь, юніори.
2 хв. – дорослі, юніори, молодь, при вказівці про це в Положенні про змагання.
        – ветерани,
        – юнаки, дівчини.
1,5 хв. – діти.
  Перше продовження двобою в наступних вікових групах серед учасників чоловічої і жіночої статі:
2 хв. – дорослі, ветерани, молодь, юніори, юнаки і дівчини.
1,5 хв. – діти.
  Друге продовження двобою в наступних вікових групах серед учасників чоловічої і жіночої статі:
2 хв. – дорослі, ветерани, молодь, юніори.
  Останнє продовження двобою в наступних вікових групах серед учасників чоловічої і жіночої статі:
2 хв. – дорослі, ветерани, молодь, юніори.
1 хв. – юнаки і дівчини, дітиdivdiv.
   Як правило, усі двобої проходять в один змагальний день, але в окремих випадках змагання проводяться в кілька днів, з поділом на вибіркову (попередню) і фінальну частини або на відповідні розділи і вагові категорії, що обов`язково вказується в Положенні про змагання.
Між двобоями кожен учасник повинен відпочивати не менш 15 хв.
Кількість боїв за один день не повинна перевищувати:
– 6 для дорослих чоловіків і жінок;
– 5 для ветеранів, юніорів, юнаків і дівчин, дітей.

§ 2. Початок, зупинка і закінчення двобою.

1. Викликані учасники до початку двобою повинні знаходитися перед змагальним майданчиком:
а) «Ака» (учасник з червоною пов`язкою) праворуч від рефері;
б) «Сіро» (учасник з білою пов`язкою) ліворуч від рефері.
2. Після запрошення рефері учасники займають позицію на відповідних лініях у стійці «Фудо-дачі», обличчям до головного суддівського столу.
Відстань між суперниками складає 3 метри (по 1,5 м. від центральної лінії).
3. По команді рефері учасники виконують поклони: «Шомен ні рей» – вперед, «Шушин ні рей» – до рефері, «Отагай ні рей» – один одному, щораз вимовляючи «Ос». Та ж форма етикету повторюється після закінчення двобою.
4. Двобій починається по команді рефері: «Хаджиме» (Починайте!).
5. Двобій зупиняється по команді рефері: «Яме» (Зупиніться!).
6. Двобій продовжується по команді рефері: «Зокко» (Продовжуйте!).
7. Перед початком і кожним продовженням двобою рефері дає команду: «Камаєте» (Приготуйтеся! Прийміть бойову стійку!).
8. Двобій закінчується:
а) при одержанні одним з учасників оцінки «іппон»;
б) при одержанні одним з учасників другої оцінки «вадза-арі»;
в) при дискваліфікації одного з учасників;
г) при знятті лікарем одного з учасників двобою;
д) по закінченні часу двобою.
9. Якщо протягом двобою виникла необхідність поправити костюм, то Головний рефері зупиняє поєдинок, повертає бійців у вихідне положення, садить спинами один до одного і подає команду заправити одежу.
10. Офіційне закінчення двобою настає після оголошення результатів рефері.
11. Якщо різниця в вазі менше встановлених критеріїв, тоді переможцем оголошується спортсмен, який розбив більшу кількість дошок, якщо в цьому випадку спортсмени показали однакові результати, тоді рішення виносить Верховний суддя. В цьому випадку може бути ще одне продовження поєдинку.
12. Після оголошення результату учасники підходять до нанесених на татамі ліній, виконують поклони, потім підходять до центру татамі,  приймають положення Фудо-дачі, традиційним образом потискують обидві руки один одному, одночасно виконуючи уклін, і вимовляючи «Ос».

§ 3. Зупинка двобою.

1. Зупинка двобою чи його продовження відбувається в наступних випадках:
а) при неможливості одним з учасників продовжувати бій;
б) при порушенні правил двобою, по команді рефері;
в) із причин, викликаних зміною нормального положення протекторів, при виникненні необхідності упорядкувати форму учасника /ів (але не більше ніж на 2 хв.).
2. Двобій, зупинений з будь-яких причин, відновлюється з часу його зупинки, зафіксованого суддею-хронометристом.

§ 4. Хронометраж.

1. Час двобою починає відраховуватися після команди рефері «Хаджиме», зупиняється по команді «Яме», продовжується по команді «Зокко».
2. При необхідності тривалої  зупинки часу, після команди «Яме» рефері дає додаткову команду «Стоп-тайм».
3. У випадках, коли головний суддя чи його заступник вважають за необхідне зупинити бій, вони сповіщають про це хронометристу, що повинен зупинити секундомір.
4. Для візуального контролю за закінченням двобою хронометрист чи його помічник викидають на татамі червоний мішечок, одночасно з ударом гонгу.

§ 5. Оцінка технічних дій.

1. Оцінка технічних дій учасників під час двобою здійснюється суддівською бригадою на татамі.
2. Оцінці підлягають як дозволені, так і заборонені Правилами технічні дії.
3. Рішення про присудження оцінки або оголошення зауваження (попередження) приймається рефері на татамі після підрахунку сигналів кутових суддів простою більшістю голосів.
4. При порушенні правил, у випадку, коли більшість кутових суддів не помітили цього, рефері має виключне право на оголошення зауваження (попередження).
5. Кожен член суддівської бригади на татамі має один голос при винесенні рішення.
6. Технічні дії після команди «Яме» не зараховуються й оцінюються як порушення правил.
7. Порушення правил, допущені після команди «Яме», оцінюються оголошенням зауваження чи попередження.
8. Технічні дії і порушення, виконані одночасно з командою «Яме», зараховуються.
9. Технічні дії, що виконуються в комбінації, і є її невід`ємною частиною, початі до команди «Яме» і закінчені після, або початі одночасно з командою, зараховуються.
10. У вищевказаних випадках судді повинні враховувати наступні фактори:
а) рівень шумового фону на місці змагань;
б) відстань від рефері до учасників;
в) звучність команди;
г) звукопроникливість захисного шолому  учасника (при наявності такого);
д) фактичний проміжок часу між командою і виконанням технічної дії.

§ 6. Визначення результату двобою.

1. Перемога присуджується у випадках, коли:
а) одному учаснику присуджена оцінка «Іппон-гачі», чи дві оцінки «Вадза-арі».
б) одному учаснику присуджена оцінка «Ваза-арі», при тім, що час двобою закінчився, а в його суперника немає оцінки «Вадза-арі»;
в) рефері оголосив перемогу за рішенням суддів;
г) учасник має після зважування необхідну різницю у вазі;
д) учасник має більшу кількість розбитих дошок у розділі «Тамешиварі»;
е) суперник учасника був дискваліфікований;
ж) суперник учасника був знятий лікарем зі змагань у зв`язку з травмою;
з) у зв`язку з неявкою суперника.
2. Результатом двобою може бути нічийний результат, якщо про це сказано в Положенні про змагання.

§ 7. Зважування учасників для визначення переможця.

1. В разі нічийного результату і невизначення переможця впродовж двобою, Рефері проводить офіційне зважування спортсменів, яких по черзі, спочатку «Ака», потім «Сіро» запрошує на ваги. Поки один спортсмен зважується, другий сидить в позиції «Дза-дзен» розвернутим спиною до противника.
2. За офіційним зважування спостерігає Головний суддя чи заступник Головного судді змагань, який відповідає за даний змагальний майданчик.
3. Різниця у вазі для спортсменів чоловічої і жіночої статі однакова:
– різниця у вазі для спортсменів дитячого віку 8 – 9, 10 -11 років – 2 кг;
– різниця у вазі для спортсменів юнацького віку 12 -13, 14 -15 років – 2,5 кг;
– різниця у вазі для юніорів 16 -17 років – 2,5 кг;
– різниця у вазі для молоді 18 – 21рік, дорослих і ветеранів груп А і Б – 3 кг;
– різниця у вазі для спортсменів на абсолютній першості без урахування ваги – 10 кг.

§ 8. Критерії оцінки «Іппон-гачі» (чиста перемога).

1. Якщо в результаті проведення дозволеної правилами технічної дії його суперник не в змозі продовжувати двобій 3 секунди і більш, учаснику присуджується оцінка «Іппон».
2. Якщо суперник відмовляється продовжувати двобій і сповіщає про це рефері, учаснику присуджується оцінка «Іппон».
3. Рефері виносить рішення «Іппон», якщо думки більш ніж двох кутових суддів співпадають.
4. Якщо учаснику присуджується друга оцінка «Ваза-арі», то  відразу ж після цього рефері повідомляє «Авасете Іппон» (поєднання двох половин, присудження чистої перемоги).

§ 9. Критерії оцінки «Вадза-арі» (технічна дія зарахована) – половина перемоги.

1. Якщо в результаті проведення дозволеної правилами технічної дії  суперник учасника виявився не в змозі продовжувати двобій менш 3 секунд, а потім прийняв бойову стійку, таким чином, показуючи свою готовність продовжувати двобій, то учаснику зараховується оцінка «Вадза-арі».
2. У випадках, коли суперник учасника був повалений на татамі дозволеною Правилами технічною дією, у тому числі і підсіканням, і відразу ж після цього був проведений чіткий безконтактний удар рукою, що є логічним невід`ємним продовженням комбінації, учаснику зараховується оцінка «Вадза-арі».
У випадку, викладеному в п.2, суддям необхідно враховувати:
а) відстань між крапкою проекції удару на тілі суперника і кулаком;
б) проміжок часу між падінням і ударом;
в) те, що удар добивання повинен бути проведений зі стійкої позиції.

§ 10. Критерії перемоги за рішенням суддів (Хантей-гачі)

1. Якщо ні один з бійців протягом двобою не отримав чистої перемоги чи дискваліфікації і був поданий сигнал про закінчення двобою, то Рефері подає команду «Яме», розбороняє спортсменів і повертає їх у вихідне положення.
2. Рефері розвертає бійців обличчям до суддівського столу, подає команду «Хантей» і підраховує рішення бокових суддів. Кожний з бокових суддів показує своє рішення прапорцем, в разі перемоги піднявши його по діагоналі вверх, чи в разі нічиєї схрестивши обидва прапорці перед собою. Якщо кількість голосів, включно голос рефері, більше трьох, тоді спортсмену присуджується перемога, в іншому випадку двобій розцінюється як нічия.
3. Перемога за рішенням суддів оголошується в наступних випадках:
а) за весь бій була присуджена тільки одна оцінка «Вадза-арі»;
б) одному із суперників оголошено менше попереджень (зауважень), ніж іншому.
в) в одного із суперників немає попереджень (зауважень), а в іншого є;
г) один із суперників провів явно більше повноконтактних, добре сфокусованих технічних дій;
д) один із суперників продемонстрував кращу і більш різноманітну техніку;
е) один із суперників виявив більш високий бойовий дух і кращу тактичну підготовку.
4. Присудження перемоги за рішенням суддів відбувається при наявності такої думки не менш ніж у трьох суддів, включно рефері.

§ 11. Продовження поєдинку «Енчо-сен».

1. Якщо в суддівстві, – один Рефері і чотири кутових судді, – більше трьох чоловік не можуть винести одне і те ж рішення, тоді бій вважається як «нічия» і призначається продовження поєдинку.
2. Якщо після одного чи двох продовжень (згідно конкретного Положення) рішення не може бути винесене, тоді призначається зважування і перемога віддається більш легкому спортсмену, при різниці у вазі.
3.Якщо різниця у вазі менше встановлених критеріїв, тоді призначається «тамешиварі» і переможцем стає боєць, який розбив більшу кількість дощок.
4.Якщо ж ні зважуванням, ні «тамешиварі» переможця виявити неможливо, тоді рішення виноситься Верховним і Головним суддею. При цьому береться до уваги техніка спортсменів, їх дух, а також негативні сторони та інше.

§ 12. Заборонені технічні дії «Хансоку» (порушення правил).

1. Якщо мало місце порушення правил, тоді Рефері розбороняє бійців і зупиняє двобій.
2. Якщо порушення відбулося поблизу з кутовим суддею, тоді двобій може зупинити кутовий суддя і спитати дозволу у Рефері. Якщо думка більше двох кутових суддів співпадає, тоді Рефері погодиться з їхнім рішенням.
3. Для того, щоб визнати порушення правил «Хансоку», необхідна єдина думка більше трьох чоловік, – Рефері і кутових суддів, але в деяких випадках Рефері може виносити рішення сам.
4. Забороненими технічними діями є:
а) удари в голову і шию суперника будь-якою частиною руки;
б) удари ногою чи рукою в область паху;
в) контактні удари ногою чи рукою в лежачого суперника;
г) удари головою – «дзудзукі»;
д) цілеспрямовані удари в колінний суглоб з будь-якої сторони;
е) захоплення кінцівок, голови, шиї, тулуба і костюма учасника;
ж) будь-яка цілеспрямована атака в хребет;
з) атаки лежачого противника;
і) поштовхи суперника відкритою рукою;
к) часті виходи за кордон змагальної площадки (відхилення від двобою);
л) імітація атакуючих дій чи протистояння у вихідному положенні без технічних дій більш 30 секунд;
м) клінч (обопільне захоплення);
н) небезпечні рухи головою;
о) невиконання команд рефері;
п) грубе неетичне поводження стосовно суперника, суддів, інших учасників, тренерів, представників, глядачів;
р) будь-які інші дії, які рефері вважає порушеннями правил.
5. Під час проведення змагань серед дітей, юнаків, юніорів і ветеранів чоловічої і жіночої статі в Положенні про змагання можуть бути введені обмеження на контакт в деякі області тіла чи заборонені означені атакуючі дії.

§ 13. Зауваження.

1. Зауваження оголошується за:
а) ненавмисне проведення забороненої техніки;
б) за спробу проведення забороненої техніки, що завдала несуттєвої шкоди здоров`ю супротивника;
в) некоректне поводження стосовно кого б то не було з осіб, які беруть участь у змаганнях, або присутніх на них;
г) дії, розцінені суддями як відхилення від ведення двобою;
д) запізнення з виходом на татамі в тимчасовому інтервалі від 1 до 2 хвилин;
е) втрату самоконтролю під час ведення двобою;
ж) за інші дії, що рефері вважає порушенням правил і Положення про змагання.
2. За всі перераховані вище дії рефері повідомляє учаснику «Чуй». Оголошення учаснику двох зауважень «Чуй» автоматично спричиняють оголошення попередження «Гентен»- штрафне очко.

§ 14. Попередження.

1.Попередження оголошується за:
а) кількаразове проведення заборонених правилами технічних дій;
б) навмисне проведення заборонених правилами технічних дій;
в) груба, зухвала поведінка під час змагань;
г) надмірно агресивне поводження учасника стосовно суперника;
д) за інші дії, що рефері вважає порушенням правил і Положення про змагання.
2. За всі перераховані вище дії, рефері оголошує учаснику «Гентен» – штрафне очко.
3. Оголошення учаснику двох попереджень «Гентен» автоматично спричиняє дискваліфікацію «Сіккаку».
4. Зауваження і попередження, оголошені під час двобою (продовження), не переносяться в наступне продовження двобою при наявності такого.
5. Для оголошення зауваження чи попередження у виняткових випадках досить рішення одного рефері.
6. Рефері на татамі зобов`язаний оголосити попередження чи зауваження, якщо цього вимагають не менше трьох кутових суддів.
7. Оголошення зауваження «Чуй» чи попередження «Гентен» після проведення учасником заборонених  Правилами дій є виключним правом рефері на татамі.

§ 15. Дискваліфікація.

1. Дискваліфікація оголошується за:
а) дії, розцінювані як прояв насильства, цілеспрямоване грубе порушення Правил змагань;
б) відмова виконувати команди рефері;
в) запізнення більш ніж на 2 хвилини, чи неявку на двобій;
г) позитивний результат допінг-тесту;
д) кількаразові дії, розцінювані як відхилення від двобою;
е) імітація ведення двобою чи симуляцію травми;
ж) відмовлення починати двобій після трикратного повторення рефері команди «Хаджиме».
з) заборонені технічні дії, що з`явилися причиною важких тілесних ушкоджень чи нокауту суперника.
2. Затвердження  рішення про дискваліфікацію учасника є прерогативою Головного судді змагань.
3. Якщо обидва спортсмени більше однієї хвилини не намагаються вступити в сутичку, тоді виноситься рішення, що в них нема бажання боротися, і обидва спортсмени можуть бути дискваліфікованими.

§16. Відмовлення від участі в двобої – «Сіаі-хокі».

   У разі відмови від поєдинку без поважної причини мусить бути сплачена компенсація в розмірі, яку призначає адвокат змагань. За винятком нижченаведених випадків.
1.Учасник може відмовитися від участі в двобої без оголошення дискваліфікації в наступних випадках:
а) наявність травми чи захворювання, внаслідок яких він об`єктивно не здатний продовжувати виступ на змаганнях, що обов`язково повинно бути підтверджено лікарем змагань;
б) надзвичайна подія чи нещасний випадок, що відбувся з членами родини учасника і т.п. безпосередньо перед початком чи в ході змагань, і тоді учасник може покинути місце змагань за рішенням Головного судді, Рефері і Адвоката змагань.
в) Затвердження рішення про звільнення від подальшої участі в змаганнях приймається головним суддею змагань після консультації з представником команди учасника і лікарем змагань.

Розділ 6. Устаткування місць змагань.

§1. Змагальний майданчик.

1. Змагання проводяться на майданчику розміром 8 х 8 м.
2. Змагання серед дітей,  юнаків і дівчин можуть проводитись на майданчику 6 х 6 чи 7 х 7 м, якщо про це зазначено в Положенні про змагання.
3. Змагальний майданчик повинен бути покритий татамі, килимом для боротьби чи матами, накритими чохлом. Товщина покриття повинна бути не менш 1,5 см.
4. На відстані 1,5 м від центра татамі наносяться дві лінії довжиною 1 м, шириною 3 – 5 см, червоного кольору праворуч від рефері і білого кольору ліворуч.
5. Перпендикулярно вихідним лініям для учасників, на відстані 2 м від центру татамі  наноситься лінія вихідної позиції рефері довжиною 0,5 м, шириною 3 – 5 см білого кольору.
Знаходячись у вихідній позиції, рефері повинний бути обернений обличчям до головного суддівського столу.
6. Межі змагального майданчика позначаються лініями білого кольору шириною 5 см, можливе викладення змагального майданчика одним кольором, а зони безпеки – іншим, контрастним кольором.
7. Ширина зони безпеки повинна бути не менш 1 м з усіх боків, а при розташуванні змагального майданчика на подіумі – не менш 2 м.
8. Місця розташування глядачів, суддівські столи, ваги й інший інвентар розташовуються не менш ніж за 3 м від зовнішнього краю зони безпеки.
При проведенні змагань на декількох майданчиках одночасно між зовнішніми краями зон безпеки повинне бути відстань не менш 4 м.

§ 2. Інвентар і необхідне устаткування місць змагань.

1. Стіл/столи і необхідна кількість стільців – місце головного судді і суддівської колегії.
2. Столи і стільці для хронометристів і суддів-інформаторів.
3. Стіл/столи і стільці для лікаря і медперсоналу, мат, кушетка і стілець для надання медичної допомоги.
4. Для однієї змагальної площадки необхідні:
а) два секундоміри;
б) пристрій для подачі звукового сигналу (гонг, барабан, електричний дзвоник і т.д.);
в) червоний мішечок;
г) чотири білих і чотири червоних прапорці однакового розміру;
д) дві стрічки червоного кольору (для виступаючого спортсмена «Ака» і спортсмена «Ака», який готується до виступу);
е) ваги механічні чи електронні з кроком не більш 0,1 кг;
ж) по кутах татамі, на внутрішній межі зони безпеки повинно бути розташовано по одному  стільцю, кожен кутовий суддя повинний мати індивідуальний свисток.

§ 3. Вимоги до місць змагань.

1. Коефіцієнт природного освітлення залу повинний бути 1:5, 1:6, штучне освітлення повинне бути не менш 600 люксів. Майданчик повинен бути освітлений зверху світильниками розсіяного і/чи  відбитого світла з захисною сіткою.
2. Температура  в приміщенні повинна бути від +15 до +240 C, вологість повинна бути від 60 до 70%, вентиляція повинна забезпечувати не менш ніж трикратний обмін повітря в годину.
3. При проведенні змагань на відкритому повітрі майданчик повинен бути обладнаний таким чином, щоб погодні умови не заважали проведенню змагань. Майданчик повинен бути захищений від прямих сонячних променів.

Розділ 7. Правила змагань у розділі ката.

§ 1. Учасники змагань.

1. Змагання з «ката» проводяться серед учасників чоловічої і жіночої статі роздільно.
2. Вікові групи відповідають зазначеним у розділі 3, главі 3, § 1 дійсних Правил.
3. Допуск учасників здійснюється відповідно до розділу 3, глави 3, § 2, за винятком пунктів, що стосується зважування.
4. Під час змагань учасники повинні виконати одне обов`язкове і два ката на власний вибір відповідно до програми ката Міжнародної організації Кіокушинкан Карате-До.
5. Усі змагання проводяться в три кола.
6. У першому колі учасники виступають у порядку, визначеному жеребкуванням.
7. В другому і третьому колах учасники виступають у порядку, визначеному сумою набраних балів (найменша сума – перший і далі по зростанню.)
8. Права й обов`язки учасників відповідають зазначеним у розділі 3, главі 3, § 5 дійсних Правил, де замість «участь у двобої» варто мати на увазі «виконання ката».

§ 2. Суддівська колегія і посадові особи.

1. Усі дії оргкомітету змагань, а також склад і дії суддівської колегії й інспекторів змагань відповідають зазначеним у розділі 3, главі 4 Правил змагань по «куміте».
2. Змагання з ката обслуговує бригада із шести бічних суддів і рефері.
3. У випадку нестачі суддів, що володіють ліцензією суддівства по ката, як виняток, можливе скорочення бригади до 5 чи 3 чоловік.
4. Для прискорення визначення кінцевого результату (балів) учасника необхідно використовувати електронну обчислювальну техніку.

§ 3. Представники, тренери і капітани команд.

1. Функції представників, тренерів і капітанів команд відповідають зазначеним у розділі 3, главі 3, § 6 дійсних Правил.

 § 4. Механізм визначення оцінок суддями.

1. Виконання ката повинне відповідати еталону Міжнародної організації Кіокушинкан Карате-До, наведеному у відповідних відео матеріалах. Розроблені Канчо Хацуо Роямою ката є обов`язковими, вони уніфіковані для всіх структур і організацій, що беруть участь у змаганнях за правилами Міжнародної організації Кіокушинкан Карате-До.
2. Для оцінки виконаного учасником ката судді повинні дотримувати наступні принципи:
а) процедура виконання ката повинна строго відповідати традиційним критеріям кожного формального комплексу і даним Правилам.
б) під час виконання ката учасник повинен виявляти зібраність, концентрацію, рівновагу, правильні схеми подиху, серйозне відношення до комплексу, який виконує, чітко виконувати базову техніку, її послідовність і рівень демонстрації.
в) початок і закінчення кожного комплексу -в одній і тій ж крапці.
3. Ката, які є в програмі виконання на змаганнях,  підрозділяються на 2 групи:
– обов`язкові ката («шитей»);
– ката на вибір («токуй»).
4. У залежності від кваліфікаційного рівня учасників (кю, дан) ката розділені на 3 категорії складності:
А) – обов`язкові ката – Тайкіоку Соно Ічі – Сан, максимальна оцінка 7,0 балів.
     – ката на вибір – Пінан Соно Ічі – Го, максимальна оцінка 8,0 балів.
Кваліфікаційний рівень учасників – не вище 6-го кю.
В) – обов`язкові ката  – Пінан Соно Ічі – Го, максимальна оцінка 8,0 балів.
     – ката на вибір – Цукі-но ката, Янцу, Гекусай-дай, Гекусай-шо, Сайха, максимальна оцінка 9,0 балів.
Кваліфікаційний рівень учасників – не вище 3-го кю.
С) – обов`язкові ката – Цукі-но ката, Янцу, Гекусай-дай, Гекусай-шо, Сайха, максимальна оцінка 9,0 балів.
     – ката на вибір – Сейенчін, Гарю, Сейпай, Канку, Сусіхо, максимальна оцінка 10 балів.
Кваліфікаційний рівень учасників – не нижче 4-го кю.
5. Суддя визначає оцінку шляхом вирахування з максимальної суми обумовленої кількості балів, (частин бала) які знімаються за помилки.
6. Помилки бувають наступних категорій:
а) технічні помилки;
– невірне виконання базової техніки, стійок, переміщень;
б) перекручування траєкторії ката й обговорених рівнів виконання технічних дій;
– відхилення від обговореного малюнка ката, недотримання кутів переміщень щодо основної осі, виконання технічних дій вище чи нижче необхідного рівня.
в) невиконання характерних рис даного ката;
– асинхронність рухів і подихів; недостатня концентрація (кіме), невідповідний напрямок погляду і вираз обличчя, неповне фокусування «кіай», невідповідність ритму і темпу виконання ката.
7. У залежності від ступеня помилки від максимальної оцінки віднімаються:
а) дрібні помилки – незначні зміни стосовно еталонного виконання
знімається 0,1 бала. Найбільш характерними є:
– не до кінця стиснуті кулаки;
– нечітко витриманий рівень виконання техніки;
– незначні розбіжності по довжині і висоті тих самих стійок;
–  крапка закінчення виконання ката не збігається з крапкою його початку, але не більш 1 стопи.
– тихо і неакцентовано виконаний «кіай».
б) значні помилки – при істотному відступі від еталонного виконання
знімається 0,2 – 0,3 бали. Найбільш характерними є:
– невірна швидкість виконання (занадто повільно чи занадто швидко);
– невірне початкове чи вихідне положення тулуба, голови або кінцівок;
– виконання удару чи блоку починається чи закінчується не в обговорених стійках;
– зайва напруга ніг у стійках і при переміщеннях,
– зайва напруга рук при виконанні ударів і блоків;
– при виконанні фронтальних ударів тулуб не перпендикулярний лінії атаки  (але не більш 450);
– при виконанні блоку кут повороту тулуба більш-менш 450;
– неповне повернення руки в «хікіте» чи нестандартне її положення;
– явна різниця між стійками, що мають однакову висоту;
– крапка закінчення ката не збігається з крапкою початку більш ніж на 1 стопу.
– невірний темп чи ритм виконання;
– напрямок погляду не відповідає конкретним вимогам або тактичній схемі ката.
– не витримані тимчасові проміжки уповільнення, паузи, прикладання зусилля чи прискорення.
в) грубі помилки  – при принциповому відхиленні від еталонного виконання
знімається 0,4 –  0,5 бали. Найбільш характерними є:
– відсутність «кіай» або виконання його в необумовленому місці;
– зміна одного рівня виконання на іншій;
– заміна необхідної технічної дії на іншу;
– поворот тулуба при фронтальних ударах більш 450;
– занадто довгі чи широкі стійки;
– занадто короткі чи високі стійки;
– відірвані п`яти від підлоги при виконанні ударів руками чи ногами;
– відсутність повороту корпусу при виконанні блоків;
– втрата рівноваги при виконанні ката;
– необґрунтована короткочасна зупинка в ході виконання ката (не більш 2 секунд);
– зміна обговореного напрямку виконання технічної дії під кутом 450 і більш.

§ 5. Дискваліфікація.

1.Учасник змагань по ката дискваліфікується в наступних випадках:
а) при виконанні іншого ката замість оголошеного;
б) при зміні траєкторії техніки;
в) при падінні на майданчик;
г) при зупинці виконання ката більш ніж на 2 секунди;
д) при довільній зміні ката;
е) при запізненні більш ніж на 2 хвилини.
ж) при наявності обставин, зазначених у розд. 3, гл. 5, § 13, п. 1, пп. а).

§ 6. Підрахунок балів і визначення результатів виступів (місць).

1. Для підрахунку остаточного результату виступу в кожнім колі секретар змагань відкидає найменшу і найбільшу суддівські оцінки, а що залишилися, підсумовує і поділяє на кількість оцінок, що залишилися. Результат оголошується як остаточний.
Наприклад:
Суддя № 1 2 3 4 5 6 7
Оцінки   7,4 7,2 7,0 7,5 7,1 7,2 6,9
Оцінка судді № 7, як найменша, і оцінка судді № 4, як найбільша, відкидаються. Що залdiv/spanишилися складаються    – 7,4+7,2+7,0+7,1+7,2 = 35, 9 бали, а потім поділяються на 5.
35,9:5 = 7,18 бала, що є остаточним результатом.
2. Місця учасників визначаються після кожного кола відповідно до їхніх результатів у порядку вибуття.
3. У випадку появи однакових остаточних результатів місце визначається за наступними критеріями:
а) менш високе місце займає учасник, що одержав меншу суддівську оцінку в даному колі;
б) при однакових найменших оцінках перевагу має учасник, що одержав  найбільшу оцінку в даному колі.
4. У випадку рівності оцінок, зазначених вище, учасники виконують додаткові ката, відповідно в першому колі – обов`язкові, у другому і третьому – на вибір.
5. Додаткові ката повинні бути будь-якими з зазначених категорій, крім тих, котрі учасники вже виконали.
6. Як правило, після першого кола залишається 16 учасників, після другого – 8, після третього – 4, призери визначаються по сумі балів, набраних за три кола змагань, учасники, що вибули в першому і другому колі, займають місця по саме такій ж схемі.
7. Якщо сума остаточних результатів трьох кіл буде однаковою в двох учасників, то більш високе місце займає учасник, у якого вищий результат першого кола.
8. Якщо результати першого кола однакові, то учасники виконують додаткові ката.
9. Якщо остаточні результати за додаткові ката рівні, то учасники поділяють між собою призові місця.

Розділ 8. Правила змагань у розділі тамешиварі. 

§ 1. Загальні положення.

1. Змагання з «тамешиварі» проводяться серед учасників чоловічої і жіночої статі.
2. Учасники змагаються в розбиванні ідентичних предметів (дошки, черепиця, шлакоблоки і т.д.) установлених на універсальних підставках.
3. Розбивання проводиться нижченазваними ударами в наступному порядку:

      Найменування удару Положення підставок
Сейкен (кулак) Вертикальне
Шуто (ребро долоні) Вертикальне
Хіджі (лікоть) Вертикальне
Сокуто (ребро стопи) Горизонтальне
4. У Положенні про змагання обов`язково вказуються способи розбивання (у змаганнях, що проводяться по скороченій програмі, їх може бути менш чотирьох), матеріал, з якого зроблені предмети, і їхній розмір.
5. Також у Положенні про змагання з «куміте» вказується, перед яким колом проводиться тест з «тамешиварі».
6. «Тамешиварі» проводиться по наказу Головного судді. Час обмежено двома хвилинами. По закінченню цього часу спроба вважається невдалою.

§ 2. Функціональні обов`язки суддівської колегії змагань у розділі «тамешиварі».

1. В комісію по «тамешиварі» не менше трьох чоловік із суддівства, включно Рефері.
2. Функціональні обов`язки головного судді, заступника головного судді, секретаря, судді-хронометриста, судді-інформатора і посадових осіб відповідають перерахованим у розділі 3, гл. 4, § 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, з урахуванням специфіки проведення тесту «тамешиварі».
3. Рефері по «тамешиварі» перевіряє, чи правильно розпорядник змагань розставив спортсменів і дає команду зробити поклін вперед.
4. Команду на початок «тамешиварі» віддає Рефері, і невиконання вправи (завдання) в встановлений термін розглядається як «Сіппай» – невдало.
5. Вправи по кожному різновиду «тамешиварі» виконуються один раз, але в разі невдалої спроби, по рішенню Головного судді і Рефері, бійцям може бути дана ще одна спроба.
6. Після закінчення кожного завдання Рефері пропонує спортсменам, які вдало виконали вправу, сісти і, починаючи відлік з малих номерів, голосно повідомляє: номер (бійця), кількість дощок (яке він розбив) і результат «Кансуй» – вдало, показуючи сигнал рукою по діагоналі вверх. Якщо спроба закінчилась невдачею, тоді Рефері повідомляє номер (бійця) і результат «Сіппай» – невдало, показуючи сигнал рукою по діагоналі вниз.
7. Після виконання всіх завдань «тамешиварі» бійцям пропонується встати, поклонитися і покинути татамі.
8. Рефері:
а) здійснює загальне керівництво проведенням тесту з «тамешиварі»;
б) Регламентованими жестами, дублюючи їх мовою, фіксує кількість розбитих предметів у зарахованих спробах, чи об`являє спробу не зарахованою.
9. Суддя по «тамешиварі»:
а) знаходиться біля призначеної йому рефері пари підставок;
б) установлює підставки і предмети на них;
в) контролює відповідність оголошеної і проведеної техніки розбивання;
г)  у випадку використання учасником захисної тканини, що покриває предмети, перевіряє її відповідність стандартам, установленим  Правилами і Положенням про змагання.
д) демонструє рефері жестами, дублюючи їх голосом, число розбитих предметів, або повідомляє про невдалу спробу.

§ 3. Правила змагань по «тамешиварі», які проводяться у рамках змагань по «куміте».

1. У Положенні про змагання повинна бути конкретно зазначена мінімальна кількість дощок, що мусить розбити учасник (2 чи 3), техніками, обговореними в § 1, п. 3 даного розділу.
2. У першій спробі кожного способу розбивання, на власний вибір учасник має право замовити або мінімальне, або більшу кількість дощок.
3. У випадку невдалої першої спроби (не розбиті всі дошки) учаснику надається друга спроба, у якій необхідно розбити тільки мінімальну кількість дощок.
4. Якщо учаснику не вдається розбити мінімальну кількість дощок, йому зараховується нульовий результат за дану техніку розбивання.
5. Якщо учаснику зараховується нульовий результат по кожнім способі (техніці) розбивання, чи учасник відмовляється від виступу в розділі «тамешиварі», то він дискваліфікується і не бере участі в наступному колі змагань.
6. Якщо учасник використовує техніку, що не відповідає оголошеній, спроба не зараховується, поза залежністю від її результату.
7.Кількість залікових балів, що нараховуються учаснику за тест «тамешиварі», відповідає кількості розбитих дощок у зарахованих спробах, виконаних з використанням технік, зазначених в Положенні про змагання.
8. У випадку зарахованої спроби учасник відразу приймає положення «сейдза».
9. Якщо спроба виявилася невдалою, він приймає позицію «Фудо-дачі».
10. У змаганнях з «тамешиварі» перемогу  бере учасник, що набрав найбільшу кількість балів (розбив за сумою більшу кількість дощок).
11. У випадку рівності балів у декількох учасників переможець визначається шляхом зважування.
При цьому різниця у вазі відповідає зазначеної в Положенні про змагання з «куміте» для даної вагової і вікової категорії.
12. Учаснику забороняється торкатися підставок і дощок, що знаходяться на них.
13. Учасник має право:
а) – зажадати від судді зміни положення дошок і/чи підставок, а також заміни дошки/дошок, якщо їхній стан чи положення не відповідають Правилам змагань;
б) – перед кожною спробою виконати кілька безконтактних спробних ударів;
в) – з метою попередження травм накрити дошки тонкою тканиною (носова хустка, тонкий рушник і т.п.).

§4. Інвентар, необхідний для тесту з «тамешиварі».

1. Для проведення тесту з «тамешиварі» використовуються стандартизовані соснові дошки розміром 13 х 8 х 1 дюйм, що відповідає  31 х 20 х 2,5 см.
2. Для встановлення дощок використовуються стандартизовані підставки, виконані з матеріалу, що має високий коефіцієнт пружності (метал, армований бетон, тверді породи дерева).
3. Розміри підставки повинні складати 16х8х8 дюймів, чи 40 х 21 х 21 см.
4. Дошки встановлюються на підставки таким чином, щоб дошка перекривала підставки орієнтовно на 5 мм із кожної сторони.
   Дані правила змагань по кіокушинкан карате є інтелектуальною власністю Українскої Федерації Кіокушинкан Карате-До.
Всі права на видання і копіювання захищені відповідно до законодавства України про авторське право.

[views]